ರಂಜಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಮಯ ಯುಎಇ 2021

ಯುಎಇ ರಂಜಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಮಯ ಕೋಷ್ಟಕ 2021

ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಯಗಳು ದುಬೈ, ಶಾರ್ಜಾ ಮತ್ತು ಅಜ್ಮಾನ್‌ಗಾಗಿ. ಅಬುಧಾಬಿಗೆ, ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಸೇರಿಸಿ. ರಾಸ್ ಅಲ್ ಖೈಮಾ ಮತ್ತು ಉಮ್ ಅಲ್ ಕ್ವೈನ್‌ಗೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು ಫುಜೈರಾಕ್ಕೆ ಆರು ನಿಮಿಷ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ.

ರಂಜಾನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2021 (تقويم)
ಚಿತ್ರ ಮೂಲ: ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಮಯ ದುಬೈ 2021
ರಂಜಾನ್ ವಾರದ ದಿನ ಗ್ರೆಗ್ ಇಮ್ಸಾಕ್ ಫಜ್ರ್ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಧುಹ್ರ್ ಅಸ್ರ್ ಮಗ್ರಿಬ್ ಇಶಾ
1 ಮಂಗಳವಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 13 4: 29 AM 4: 39 AM 5: 55 AM 12: 22 ಪ್ರಧಾನಿ 3: 50 ಪ್ರಧಾನಿ 6: 44 ಪ್ರಧಾನಿ 8: 00 ಪ್ರಧಾನಿ
2 ಬುಧವಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 4: 28 AM 4: 38 AM 5: 54 AM 12: 22 ಪ್ರಧಾನಿ 3: 49 ಪ್ರಧಾನಿ 6: 44 ಪ್ರಧಾನಿ 8: 01 ಪ್ರಧಾನಿ
3 ಗುರುವಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 15 4: 27 AM 4: 37 AM 5: 53 AM 12: 22 ಪ್ರಧಾನಿ 3: 49 ಪ್ರಧಾನಿ 6: 45 ಪ್ರಧಾನಿ 8: 01 ಪ್ರಧಾನಿ
4 ಶುಕ್ರವಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 16 4: 26 AM 4: 36 AM 5: 52 AM 12: 21 ಪ್ರಧಾನಿ 3: 49 ಪ್ರಧಾನಿ 6: 45 ಪ್ರಧಾನಿ 8: 02 ಪ್ರಧಾನಿ
5 ಶನಿವಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 17 4: 25 AM 4: 35 AM 5: 51 AM 12: 21 ಪ್ರಧಾನಿ 3: 49 ಪ್ರಧಾನಿ 6: 46 ಪ್ರಧಾನಿ 8: 03 ಪ್ರಧಾನಿ
6 ಭಾನುವಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 18 4: 23 AM 4: 33 AM 5: 50 AM 12: 21 ಪ್ರಧಾನಿ 3: 48 ಪ್ರಧಾನಿ 6: 46 ಪ್ರಧಾನಿ 8: 03 ಪ್ರಧಾನಿ
7 ಸೋಮವಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 19 4: 22 AM 4: 32 AM 5: 49 AM 12: 21 ಪ್ರಧಾನಿ 3: 48 ಪ್ರಧಾನಿ 6: 47 ಪ್ರಧಾನಿ 8: 04 ಪ್ರಧಾನಿ
8 ಮಂಗಳವಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 20 4: 21 AM 4: 31 AM 5: 49 AM 12: 21 ಪ್ರಧಾನಿ 3: 48 ಪ್ರಧಾನಿ 6: 47 ಪ್ರಧಾನಿ 8: 05 ಪ್ರಧಾನಿ
9 ಬುಧವಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 21 4: 20 AM 4: 30 AM 5: 48 AM 12: 20 ಪ್ರಧಾನಿ 3: 48 ಪ್ರಧಾನಿ 6: 48 ಪ್ರಧಾನಿ 8: 05 ಪ್ರಧಾನಿ
10 ಗುರುವಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 22 4: 19 AM 4: 29 AM 5: 47 AM 12: 20 ಪ್ರಧಾನಿ 3: 47 ಪ್ರಧಾನಿ 6: 48 ಪ್ರಧಾನಿ 8: 06 ಪ್ರಧಾನಿ
11 ಶುಕ್ರವಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 23 4: 18 AM 4: 28 AM 5: 46 AM 12: 20 ಪ್ರಧಾನಿ 3: 47 ಪ್ರಧಾನಿ 6: 49 ಪ್ರಧಾನಿ 8: 07 ಪ್ರಧಾನಿ
12 ಶನಿವಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 24 4: 17 AM 4: 27 AM 5: 45 AM 12: 20 ಪ್ರಧಾನಿ 3: 47 ಪ್ರಧಾನಿ 6: 49 ಪ್ರಧಾನಿ 8: 07 ಪ್ರಧಾನಿ
13 ಭಾನುವಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 25 4: 16 AM 4: 26 AM 5: 44 AM 12: 20 ಪ್ರಧಾನಿ 3: 47 ಪ್ರಧಾನಿ 6: 50 ಪ್ರಧಾನಿ 8: 08 ಪ್ರಧಾನಿ
14 ಸೋಮವಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 26 4: 15 AM 4: 25 AM 5: 43 AM 12: 19 ಪ್ರಧಾನಿ 3: 46 ಪ್ರಧಾನಿ 6: 50 ಪ್ರಧಾನಿ 8: 09 ಪ್ರಧಾನಿ
15 ಮಂಗಳವಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 27 4: 14 AM 4: 24 AM 5: 43 AM 12: 19 ಪ್ರಧಾನಿ 3: 46 ಪ್ರಧಾನಿ 6: 51 ಪ್ರಧಾನಿ 8: 09 ಪ್ರಧಾನಿ
16 ಬುಧವಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 28 4: 13 AM 4: 23 AM 5: 42 AM 12: 19 ಪ್ರಧಾನಿ 3: 46 ಪ್ರಧಾನಿ 6: 51 ಪ್ರಧಾನಿ 8: 10 ಪ್ರಧಾನಿ
17 ಗುರುವಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 29 4: 12 AM 4: 22 AM 5: 41 AM 12: 19 ಪ್ರಧಾನಿ 3: 46 ಪ್ರಧಾನಿ 6: 52 ಪ್ರಧಾನಿ 8: 11 ಪ್ರಧಾನಿ
18 ಶುಕ್ರವಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 4: 11 AM 4: 21 AM 5: 40 AM 12: 19 ಪ್ರಧಾನಿ 3: 46 ಪ್ರಧಾನಿ 6: 52 ಪ್ರಧಾನಿ 8: 11 ಪ್ರಧಾನಿ
19 ಶನಿವಾರ 01 ಮೇ 4: 10 AM 4: 20 AM 5: 40 AM 12: 19 ಪ್ರಧಾನಿ 3: 45 ಪ್ರಧಾನಿ 6: 53 ಪ್ರಧಾನಿ 8: 12 ಪ್ರಧಾನಿ
20 ಭಾನುವಾರ 02 ಮೇ 4: 09 AM 4: 19 AM 5: 39 AM 12: 19 ಪ್ರಧಾನಿ 3: 45 ಪ್ರಧಾನಿ 6: 53 ಪ್ರಧಾನಿ 8: 13 ಪ್ರಧಾನಿ
21 ಸೋಮವಾರ 03 ಮೇ 4: 08 AM 4: 18 AM 5: 38 AM 12: 19 ಪ್ರಧಾನಿ 3: 45 ಪ್ರಧಾನಿ 6: 54 ಪ್ರಧಾನಿ 8: 13 ಪ್ರಧಾನಿ
22 ಮಂಗಳವಾರ 04 ಮೇ 4: 07 AM 4: 17 AM 5: 37 AM 12: 18 ಪ್ರಧಾನಿ 3: 45 ಪ್ರಧಾನಿ 6: 54 ಪ್ರಧಾನಿ 8: 14 ಪ್ರಧಾನಿ
23 ಬುಧವಾರ 05 ಮೇ 4: 07 AM 4: 17 AM 5: 37 AM 12: 18 ಪ್ರಧಾನಿ 3: 44 ಪ್ರಧಾನಿ 6: 55 ಪ್ರಧಾನಿ 8: 15 ಪ್ರಧಾನಿ
24 ಗುರುವಾರ 06 ಮೇ 4: 06 AM 4: 16 AM 5: 36 AM 12: 18 ಪ್ರಧಾನಿ 3: 44 ಪ್ರಧಾನಿ 6: 55 ಪ್ರಧಾನಿ 8: 16 ಪ್ರಧಾನಿ
25 ಶುಕ್ರವಾರ 07 ಮೇ 4: 05 AM 4: 15 AM 5: 35 AM 12: 18 ಪ್ರಧಾನಿ 3: 44 ಪ್ರಧಾನಿ 6: 56 ಪ್ರಧಾನಿ 8: 16 ಪ್ರಧಾನಿ
26 ಶನಿವಾರ 08 ಮೇ 4: 04 AM 4: 14 AM 5: 35 AM 12: 18 ಪ್ರಧಾನಿ 3: 44 ಪ್ರಧಾನಿ 6: 56 ಪ್ರಧಾನಿ 8: 17 ಪ್ರಧಾನಿ
27 ಭಾನುವಾರ 09 ಮೇ 4: 03 AM 4: 13 AM 5: 34 AM 12: 18 ಪ್ರಧಾನಿ 3: 44 ಪ್ರಧಾನಿ 6: 57 ಪ್ರಧಾನಿ 8: 18 ಪ್ರಧಾನಿ
28 ಸೋಮವಾರ 10 ಮೇ 4: 02 AM 4: 12 AM 5: 34 AM 12: 18 ಪ್ರಧಾನಿ 3: 43 ಪ್ರಧಾನಿ 6: 57 ಪ್ರಧಾನಿ 8: 19 ಪ್ರಧಾನಿ
29 ಮಂಗಳವಾರ 11 ಮೇ 4: 02 AM 4: 12 AM 5: 33 AM 12: 18 ಪ್ರಧಾನಿ 3: 43 ಪ್ರಧಾನಿ 6: 58 ಪ್ರಧಾನಿ 8: 19 ಪ್ರಧಾನಿ
30 ಬುಧವಾರ 12 ಮೇ 4: 01 AM 4: 11 AM 5: 32 AM 12: 18 ಪ್ರಧಾನಿ 3: 43 ಪ್ರಧಾನಿ 6: 58 ಪ್ರಧಾನಿ 8: 20 ಪ್ರಧಾನಿ

ಮೂಲ: ಖಲೀಜ್ ಟೈಮ್ಸ್                                                                                                             PDF ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿ